Tuesday

Lesen Pemajuan dan Permit Iklan Projek

Lesen Pemajuan Perumahan & Permit Iklan dan Jualan bagi Projek TMU Fasa 4a Pasir Mas, Kelantan.

NOTA:

LESEN PEMAJU PERUMAHAN tidak diperlukan untuk pemajuan projek perumahan yang mengandungi tidak lebih dari empat (4) unit rumah kediaman.

Projek sebegini :

1. Kebanyakannya tidak diwajibkan menyedia kemudahan dan prasarana asas seperti jalan tar, longkang tepi jalan dan/atau pili Bomba.
2. Perjanjian Jualbeli tidak perlu mengikut Peraturan 11(1) Akta Pemajuan Perumahan (Kawalan dan Pelesenan) 1966 ( Akta 118).
3. Tidak dikawal oleh Akta 118 dan tidak dipantau oleh Kementerian Perumahan & Kjaan Tempatan
4. Permohonan untuk Pinjaman Perumahan Kakitangan Kerajaan dibuat dengan kelulusan nilaian dari JPPH Kementerian Kewangan.


Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :

Bahagian Pelesenan Pemajuan Perumahan,
Jabatan Perumahan Negara,
Kem. Perumahan & Kerajaan Tempatan.
Tel : 03 20924488 Faks: 03 20925409

No comments: